Monday, February 9, 2009

TAJUK : URUSAN PENJAGAAN HAL EHWAL MURID

DISKRIPSI KOMPETENSI:

Pembantu Pengurusan Murid (PPM N17) perlu sentiasa bertanggungjawab untuk memastikan pengurusan Hal Ehwal Murid supaya berkesan, untuk mempertingkatkan lagi kebajikan, keselamatan, disiplin dan kesejahteraan murid.

OBJEKTIF:

Pembantu Pengurusan Murid (PPM N17) dapat memastikan tugas dilaksanakan dengan lebih berkesan dari segi :
1. Pengurusan kebersihan murid
2. Penjagaan keselamatan, kebajikan dan kesihatan.
3. Menjadi ‘Role-model’ kepada murid

BIDANG TUGAS:

Melayani karenah murid-murid prasekolah dan menolong memastikan murid-murid sentiasa berkeadaan bersih.
Berusaha untuk menjadi contoh teladan yang baik kepada murid-murid dari segi tingkah laku, tutur bahasa dan kekemasan diri.
Menyambut kedatangan murid-murid semasa menghadiri kelas dan juga memastikan murid-murid keluar kelas dalam keadaan selamat.
Membantu murid-murid ke tandas sekiranya perlu dan membantu memerhatikan murid-murid sentiasa dalam keadaan sihat dan bersih.
Membantu guru prasekolah menjaga keselamatan alatan dan kemudahan prasekolah di dalam dan di luar kelas.
Membantu mengawasi murid-murid prasekolah semasa ketiadaan guru prasekolah.


SKOP/AKTIVITI

1. Melayani karenah murid-murid prasekolah dan menolong memastikan murid-murid sentiasa berkeadaan bersih.

1.1 Memeriksa kebersihan diri dan pakaian murid pada waktu pagi
sebelum kelas bermula.
1.2 Memastikan kebersihan diri dan pakaian murid sentiasa dalam
keadaan kemas dan bersih.
1.3 Memastikan murid membasuh tangan sebelum dan selepas makan.
1.4 Memastikan murid menggosok gigi selepas makan.
1.5 Memastikan murid mengelap tangan dengan tuala yang bersih
selepas membasuh tangan.
1.6 Memastikan kebersihan diri dan pakaian murid selepas makan dan
sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran.
1.8 Membantu murid-murid membersihkan diri jika perlu.
1.9 Menyusun dan mengemas kasut di tempat yang telah dikhaskan.
1.10 Memastikan murid minum pagi sebelum kelas dimulakan.
1.11 Menghadiri kursus berkaitan.
1.12 Merujuk kepada pekeliling-pekeliling yang berkaitan.

2. Berusaha untuk menjadi contoh teladan yang baik kepada murid-murid dari segi tingkah laku, tutur bahasa dan kekemasan diri.

2.1 Mengasuh dan mendidik serta menjadi tauladan kepada murid-murid tentang kebersihan dan kekemasan.
2.2 Mengurus dan mengawal tingkahlaku murid sebelum, semasa dan selepas proses pengajaran dan pembelajaran.
2.3 Keterampilan diri menjadi teladan kepada murid seperti tingkahlaku diri, tutur-kata, kesopanan menjadi tauladan kepada murid.
2.4 Sentiasa berpakaian kemas sewaktu bertugas.
2.5 Menghadiri kursus yang berkaitan.
2.6 Merujuk kepada pekeliling-pekeliling yang berkaitan.

3. Menyambut kedatangan murid-murid semasa menghadiri kelas dan juga memastikan murid-murid keluar kelas dalam keadaan selamat.

3.1 Menyambut kedatangan murid dengan mesra sebelum kelas bermula.
3.2 Memastikan murid dalam keadaan selesa dalam kelas.
3.3 Memastikan waris atau penjaga mengambil murid sewaktu pulang.
3.4 Memastikan murid bersalam dengan guru dan pembantu sebelum dan selepas kelas.
3.5 Membentuk sahsiah yang sempurna seperti doa, memberi salam, tutur-kata dan peradaban.
3.6 Menerapkan nilai moral melalui bacaan doa:
- doa masuk dan mula kelas
- doa sebelum dan selepas makan
- doa masuk tandas
- doa sewaktu pulang dan lain-lain
- menerapkan nilai-nilai moral yang sesuai dengan
kepercayaan agama.
3.7 Membantu guru mengurus program lawatan dan aktiviti ko kurikulum (karnival, sukan dan lain-lain).
- jadual lawatan
- pengangkutan
- makan dan minum
- pengurusan murid
3.8 Memastikan tetamu/waris berhubung dengan pihak sekolah terlebih dahulu sebelum ke kelas prasekolah.
3.9 Menghadiri kursus yang berkaitan.
3.10 Merujuk kepada pekeliling-pekeliling yang berkaitan.
4. Membantu murid-murid ke tandas sekiranya perlu dan membantu memerhatikan murid-murid sentiasa dalam keadaan sihat dan bersih.

4.1 Mengiringi murid ke tandas.
4.2 Membimbing murid menggunakan tandas dengan cara yang betul.
4.3 Memastikan tandas dalam keadaan bersih dan selamat diguna.
4.4 Membawa murid ke klinik/hospital jika perlu.
4.5 Memerhati tahap kesihatan murid pada waktu pagi sebelum
memulakan P&P dan sewaktu pulang.
4.6 Mengiringi murid-murid ke bilik rawatan apabila ada pemeriksaan kesihatan dari pihak klinik/hospital.
4.7 Menghadiri kursus yang berkaitan.
4.8 Merujuk kepada pekeliling-pekeliling yang berkaitan.

Membantu guru prasekolah menjaga keselamatan alatan dan kemudahan prasekolah di dalam dan di luar kelas.

5.1 Memastikan peralatan yang akan digunakan tidak membahayakan murid (dalam dan luar kelas).
5.2 Mengemas/menyimpan peralatan selepas digunakan.
5.3 Memastikan alat pemadam kebakaran berfungsi.
5.4 Memastikan suis elektrik ditutup selepas digunakan.
5.5 Memastikan pendawaian eletrik sentiasa dalam keadaan selamat.
5.6 Memastikan peralatan dapur disimpan di tempat yang selamat.
5.7 Memastikan saluran gas dalam keadaan selamat digunakan.
5.8 Memastikan bilik rawatan/rehat disediakan dan berfungsi jika ada.
5.9 Memastikan Peti Pertolongan Cemas berfungsi, perkakasan sentiasa di periksa (ubat-ubatan tidak lupus tarikh) serta selamat digunakan.
5.10 Memastikan pintu dan tingkap berkunci sebelum meninggalkan kelas.
5.11 Sentiasa memastikan keadaan kelas dalam keadaan kondusif sepanjang proses P&P.
5.12 Menghadiri kursus yang berkaitan.
5.13 Merujuk kepada pekeliling-pekeliling yang berkaitan.


Membantu mengawasi murid-murid prasekolah semasa ketiadaan guru prasekolah.

6.1 Mengawal tingkahlaku atau pergerakan murid semasa ketiadaan guru.
6.2 Bertindak sebagai pembimbing.
6.3 Memastikan kelas sentiasa berada dalam suasana pembelajaran.
6.4 Menghadiri kursus yang berkaitan.
6.5 Merujuk kepada pekeliling-pekeliling yang berkaitan.


CADANGAN KURSUS YANG BOLEH DIJALANKAN KEPADA PPM N17

TAJUK:

1. Kursus Pengurusan Penjagaan Hal Ehwal Murid
2. Jangka masa: 2 jam

AKTIVITI:

1. Peserta Kursus PPM N17 akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan akan mencatatkan perkara-perkara yang mereka lakukan di kelas prasekolah yang berkaitan dengan tugasan Pengurusan Hal Ehwal Murid N17.
2. Pembentangan oleh ketua kumpulan
3. Pembentangan kursus oleh fasilitator.
4. Sesi soaljawab
5. Ulasan dari peserta kursus tentang dapatan daripada kursus yang telah diberikan berdasarkan boring penilaian yang diedarkan kepada setiap peserta kursus.